Copyright

Het is niet toegestaan foto’s of artikelen van AUTOSPORTNIEUWS.BE in welke vorm dan ook te reproduceren zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Auteursrecht- en databankenrecht voorbehoud Op de inhoud en vormgeving van AUTOSPORTNIEUWS.BE en (hieronderde internetsite en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van IQlevermedia c.q. rechthebbende.

Voor hergebruik kunt u contact opnemen met ons via het contactformulier.
In principe is het niet toegestaan materiaal AUTOSPORTNIEUWS.BE te hergebruiken. Slechts in incidentele gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt. Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk, indien van toepassing, en mogelijk: de naam van de auteur en de publicatiedatum. Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of – als de publicatie elektronisch is – het (gemiddeld) aantal bezoekers.

© Autosportnieuws KvK NL – 66 20 90 35

2016 Website door Vormapart Reclame & Vormgeving in samenwerking met Smaak Reclame

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com